ze mě

Články kategorie ze mě
27.7. 2022

Pod kůži vlézt

a bezhlavým rytířem se stát je na cestě k duši nezbytné. Věčně neloupat v hlavě šedou kůru, dokola dumat a přemítat, leč dovnitř, do těla, si vlézt. Páč co hlava vymyslí, to k pravdivému žití není. Ta jen na zlé časy nás připravuje a věčně o něco či s někým soupeří. A to chyba lávky. Neb v té hlavě co začíná tak i končí, zkošatělé, též. A tělo pak...

27.7. 2022

Lásku žít a lásku sdílet

je pro člověka tou největší odvahou. Jí otevřít se, ne-li oddat, tam nejvíc bariér my máme. A tak si její plnost raděj odpíráme. Neb ta bolest, když opětována ta láska není, nám se životem může pěkně zamíchat.Však vidím to tu stále. Že mnohdy pouhá doměnka je tou, co lásku zabíjí. Že předsudky v nás plamen vášně hasí....

27.7. 2022

Zranitelnost

z nás lidi dělá.A přesto nepohodlí vyvolává v nás. My před bolestí učili se horempádem utíkat a kol srdce svého, my pancíř, jenž šrámům z lásky odolá, těžký ukuly. To není jen jedné či jednoho tu dílem. To my po svých mamkách, tetách, ba i mužích bohuvěrných, jak pihy či vlasy rusé, zdědili. Ale to, že city vládnem a dotkne se...

27.7. 2022

Ve všednosti zázrak

není lehké vidět. A přesto ta všednost je sama zázrakem. Však na tom, jak vnímáme tu hoňku každodenní, bezesporu záleží. S čím vstáváme a na sklonku dne zpět na lože uléháme, jen na naše triko jde. Co oku ve dni deštivém i jasném unikne či neunikne, jenom na nás je. Zda nebe do šedi zatažené jako nevlídnost či krajinu tajů a kouzel plnou spatříme, pokud...

27.7. 2022

Deník vděčnosti

si nepíšu. I o tom je to lidské zrání. Kdy dokola si připomínat vděk už jeden nemusí. Bo to permanentní stav. A když náhodou si poodběhnu a láteřit na svět a osud dovolím si, sama sobě v mysli po uších si dám a do ranku vděčnosti se vrátím zas. Jistě, ten políček odpustím si, stejně jako ono zbloudění. I za ně vděčná jsem. Jak...

27.7. 2022

K čemu ten život

Člověk to důležitý tvor. Ač sám na piedestálu evoluce stojící, největších hovadin je strůjcem. A za to, kým on je, mnohdy sám se trestá.Kdo vidět chce, ten vidí. Že na stonku pupen vyraší, z něj lístek po lístku zvědavě nový život pučí, že ve chvíli poupě se objeví … Z něj plátek po plátku odvážně rozvine se v květ, jenž poté, co svým...

21.10. 2021

Má ne(obyčejná) rána

Zatímco někdo po ránu na cestě mezi postelí a koupelnou se zalepeným zrakem a lojdem v oku omlátí všechna futra co potká, pro mne je ráno nejlepší částí dne. Moc toho nenaspím (a že je to na mně vidět) a s rozbřeskem ranním opouštím své lože.  Jsem zarytou vyznavačkou pomalosti. Ve všech aspektech. Nebeských i světských. Udržitelné, smyslu činů plné žití je mým...

11.10. 2021

Nepálím mosty, samy hoří …

Děje se mi taková zvláštní věc. Point v mém životě. Uvnitř velké Nic. Jen v pravdě spočívání. Odkud nevede jinam než ke svobodě cesta. Každým dnem roste má víra, že právě pro ni jsem si na svět přišla. Že ona je tím, čím naplnit je třeba mou číši. Nepálím mosty, samy hoří…  A tak jak to v životě bývá,...

28.9. 2021

Malé astrologické odhalení aneb na detailu záleží

Grey Poetess. Žena, co se slůvky si ráda hraje, co pro vlnění i lnění plane, co cestou krásy vznáší se i kráčí. Ale také Jana, neuchopitelná blíženkyně na třetí – Slunce, Luna a Merkur v lehkém pnutí. Tlačenice v čtvrtém domě. S visionářským Vodnářem na svém ascendentu.  S citem pro krásu. Pro ni dýchám, pro ni žiju. Dar od kultivované Venuše ve svém domovském...

  • Kategorie
  • třináctého dne – newsletter od grey poetess
  • na facebook tudy
  • Nejnovější články